Německá akademická výměnná služba (DAAD)

DAAD je jednou z největších organizací na světě zabývající se výměnou pracovníků na poli vědy. Organizace byla založena v roce 1925 a hlavní sídlo má v německém Bonnu. Práce DAAD je financována z prostředků ministerstva zahraničí Německa, Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum a fondů EU.

Většinu programů DAAD bychom mohli přiřadit k 5 cílům:

  • Stipendia pro uchazeče ze zahraničí  – podpora mladých elitních studentů a pracovníků během působení na německých vysokých školách a výzkumných institutech
  • Stipendia pro německé uchazeče – podpora německých vedoucích pracovníků během studia a výzkumu v zahraničí
  • Internacionalizace německých vysokých škol – zvýšení atraktivity německých vysokých škol a výzkumných institutů pro studenty a vědce ze zahraničí
  • Podpora germanistiky a německého jazyka v zahraničí
  • Spolupráce při rozvíjení vzdělání s rozvojovými zeměmi

DAAD v České republice

Individuální podpora českým studentům a vědcům (stipendijní programy)

Uchazečům z České republiky je každoročně uděleno kolem 150 stipendií. Podrobnější informace ke stipendijním programům nabízeným pro Českou republiku naleznete pod bodem Stipendia na této internetové stránce.

 

Podpora institucí (programy pro vysoké školy a vědecká pracoviště)

Kromě individuálních stipendií nabízí DAAD podporu také v rámci česko-německé spolupráce vysokých škol. V roce 2004 bylo například v rámci programu partnerství s východní Evropou dotováno celkem 25 partnerství mezi českými a německými vysokými školami, 5 partnerství ústavů germanistiky a finančně podpořen byl organizací DAAD také jeden studijní program s výukou v německém jazyce. Informace o aktuálních programech pro vysoké školy jsou pod bodem Programy pro univerzity na této internetové stránce.

 

Podpora německého jazyka a germanistiky (programy pro lektory a docenty)

V České republice zpravidla působí několik vysokoškolských učitelů v rámci programů krátkodobé docentury (Kurzzeitdozentur), dlouhodobé docentury (Langzeitdozentur) a dále Emeriti pod záštitou nadace Johann Gottfried Herder.

Přehled hostujících docentů DAAD v ČR:


Prof. Dr. Boris Barth
DAAD-Langzeitdozent 

Ústav hospodářských a sociálních dějin
FF UK Praha
Nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1 
E-mail: boris.barth@uni-konstanz.de

Sídlo ústavu: Celetná 20, místnost 109

Katedra německých a rakouských studií
Institut mezinárodních studií
Fakulta sociálních věd UK
U Kříže 8
150 00 Praha 5 - Jinonice
E-mail: boris.barth@uni-konstanz.de

 

V rámci lektorských programů je také s podporou DAAD v České republice v akademickém roce 2018/2019 na českých vysokých školách 10 lektorů DAAD a 5 jazykových asistentů.

Přehled lektorů DAAD v České republice naleznete pod bodem Lektoři DAAD na této internetové stránce.
 

 

Informační a poradenská činnost o možnostech studia a výzkumu v Německu

V roce 2000 bylo ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze založeno Informační centrum DAAD (IC DAAD).
Mimo to vykonávají poradenskou činnost na téma studium a stipendijní programy také lektoři a hostující profesoři DAAD v místě svého působení.