Informace o výzkumu v Německu


Zajímáte se o kariéru vědce v Německu?


Zúčastněte se řady webinářů "Research in Germany" od 4. do 7. června 2018 a dozvíte se důležité informace přímo od odborníků!
Podrobnosti a informace k přihlašování najdete na http://bit.ly/rig-webinars_netzwerk

Program webinářů ke stažení zde
 


Aktuální nabídka podpory společných česko-německých výzkumných projektů v rámci spolupráce Grantové agentury ČR (GA ČR) a Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

Do programu mohou být přihlášeny projekty ze všech oblastí vědy a techniky, účastnit se mohou všichni vědečtí a akademičtí pracovníci, kteří splňují kritéria pro grantovou podporu z DFG a GA ČR. Spolupráce je zaměřena na společné bilaterální grantové projekty, návrh projektu musí mít jednoho zodpovědného řešitele na české straně a jednoho na straně německé. Návrhy mezinárodních projektů jsou do veřejné soutěže podávány v anglickém jazyce souběžně do obou agentur. Délka řešení navrhovaných projektů je 2–3 roky. 

Uzávěrka pro podávání žádostí je 3.4.2018.

Více informací na http://bit.ly/2Imigiv a http://bit.ly/2pc5ABV.


 

 

 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) - Ministerstvo pro vzdělávání a výzkum: Mapa Německa s místy, kde se věnují výzkumu

http://www.forschungsportal.net
Tento portál k tématu výzkumu nalezne kontakty na výzkumná pracoviště v Německu. Informace a instituce zde můžete nalézt pomocí vyhledávače nebo pomocí mapy, kde jsou jednotlivá pracoviště vyznačena. V současné době nabízí portál Beta verzi, na dalších verzích se pracuje.
Jazyk: němčina a angličtina

 

Věda na webu – pracovní příležitosti

www.academics.de (německá verze)
www.academics.com (anglická verze)

Na této internetové stránce, jejímž spolutvůrcem je DAAD, najdou zájemci aktuální pracovní nabídky německých vysokých škol a výzkumných institutů zaměřené na uchazeče z ciziny. Jsou zde také uvedeny informace o kariéře, mzdě či bydlení a životě v Německu.

 

Das deutsche Mobilitätszentrum bei der Alexander-von-Humboldt-Stiftung - Centrum mobility při nadaci Alexandra von Humboldta

www.euraxess.de
V roce 2004 bylo  při nadaci Alexandra von Humboldta zřízeno centrum mobility. Centrum mobility je součástí  sítě center mobility ve členských státech EU. Úkolem centra mobility je informační a poradenská činnost pro vědce, kteří chtějí vycestovat do Německa za účelem výzkumu. Ve spolupráci s centry mobility v ostatních zemích získávají informace také vědci z Německa, kteří naopak chtějí vycestovat za účelem výzkumu do jiných států Evropské unie.

Kontakt:
Deutsches Mobilitätszentrum
EU-Referat
Alexander von Humboldt-Stiftung
Jean-Paul-Str. 12
D-53173 Bonn
Fax: +49-228/833-114
E-mail: mobility@avh.de