Spolek bývalých stipendistů DAAD v České republice

Od února 2006 funguje v České republice spolek bývalých stipendistů – Alumni klub DAAD. Spolek je registrován u Ministerstva vnitra ČR jako občanské sdružení. Cílem spolku je vytvoření sítě kontaktů v akademické obci, výměna zkušeností bývalých stipendistů a podpora aktivit v rámci česko-německých vztahů. Členem klubu se může stát každý občan České republiky, který využíval nebo využívá některou z forem stipendií DAAD. 

Dopis Alumni klubu bývalým stipendistům DAAD, viz zde.


Stanovy Alumniklubu DAAD v ČR najdete zde


Více informací naleznete na http://alumni.daad.cz/

 

Letní škola DAAD
Das Konzept der Östlichen Partnerschaft: Potenziale und Probleme

Iniciativa Perspektive Osteuropa Univerzity v Pasově ve spolupráci s DAAD zve všechny své bývalé stipendisty i stipendisty jiných organizací ze států střední a východní Evropy v rámci EU, z Ruska a zemí Východního partnerství (Arménie, Azerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina), kteří v současné době studují nebo pracují opět ve své zemi, aby se zúčastnili letní školy s názvem
Das Konzept der Östlichen Partnerschaft: Potenziale und Probleme. V intenzivním diskursu s odborníky dostanou účastníci příležitost zabývat se konceptem Východního partnerství z historického, politického a hospodářského hlediska, diskutovat o tomto tématu, sdílet a vyměňovat si zkušenosti a získat impulsy do budoucího vědeckého i praktického života.

Přihlášku a veškeré podklady k žádosti mohou zájemci posílat do 28. února 2017 jako jeden soubor PDF v německém jazyce na adresu perspektive-osteuropa@uni-passau.de

Bližší informace a pokyny k přihlašování najdete v souboru PDF zde

 

Alumniportal Deutschland v České republice

Alumniportal Deutschland je online sociální síť pro Deutschland Alumni, podniky, organizace a vysoké školy z celého světa. Unikátní kombinace kariérních a tematických nabídek spolu s celosvětovou komunitou otevírají nové možnosti navazování kontaktů a networkování. Důležitou součástí portálu jsou také burza práce, možnost bezplatného procvičování němčiny a informace o akcích.
'Deutschland Alumni' jsou lidé z celého světa, kteří v Německu pracovali, studovali či zkoumali. Alumniportal jim pomáhá nabyté dovednosti dále rozvíjet a prohlubovat a zároveň osobně propojovat s firmami a zajímavými společenskými, kulturními nebo vědeckými subjekty. Na portálu se může zaregistrovat i ten, kdo se k takovému kroku teprve chystá.
Kromě toho mohou na portálu prezentovat své nabídky i samotné podniky, organizace, univerzity a sítě. Pro své projekty pak mohou přímo oslovovat experty z řad Deutschland Alumni. Financování je zajištěno několika německými ministerstvy a provozují ho partneři Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH), Centrum für internationale Migration und Entwicklung (CIM), Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) a Goethe-Institut pod vedením Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

Deutschland-Alumni mohou díky Alumniportalu Deutschland: 
• Udržovat kontakt s Německem
• Udržovat stávající a navazovat nové kontakty
• Účastnit se odborných diskuzí, zveřejňovat své názory a nápady a učit se se zkušeností ostatních
• Navazovat kontakty s organizacemi a podniky
• Vyhledávat pracovní příležitosti a prezentovat se svým kariérním profilem
• Dostávat informace o stipendijních příležitostech
• Trénovat němčinu
• Sledovat plánované akce
• Sledovat vývoj aktuálních témat 

Podniky a organizace mohou:
• Vyhledávat v kariérních profilech kvalifikované adepty na jimi vypisované pozice
• Zveřejňovat nabídky zaměstnání
• Informovat o plánovaných akcích
• Prezentovat svou činnost a projekty
 
Univerzity a další organizace mohou:
• Znovu navázat a udržovat kontakty se svými Alumni
• Prezentovat sebe a své Alumni sítě
• Prezentovat své studijní a stipendijní programy 

Registrujte se na www.alumniportal-deutschland.org a zapojte se do celosvětové komunity. Vše je zdarma. 


Alumniportal Deutschland je i na Facebooku!