Aktuální informace

Grantová výzva výzkumné sítě Leibniz ScienceCampus Eastern Europe - Global Area (EEGA)

určená pro pořádání workshopů a konferencí zaměřených na region východní Evropy a specifická témata, kterým se EEGA v rámci tohoto regionu věnuje (např. migrace a mobilita, politická ekonomie, kulturní perspektivy a identifikace, vztah k  Evropě, pozice v globálním světě)

Podrobnosti naleznete na tomto odkaze: http://leibniz-eega.de/call-applications-thematic-workshops-conferences/

 

Uzávěrka přihlášek je 1. září 2018.
 

Informace pro uchazeče najdete zde

Call for Applications najdete zde

Formulář přihlášky najdete zde

 LETNÍ AKADEMIE v Berlíně pro studenty z východní Evropy a Německa

Zúčastněte se letní akademie zaměřené na téma "Kulturní dědictví Německa ve východní Evropě"! Přihlásit se mohou studenti a doktorandi všech vědních disciplín.


Uzávěrka přijímání žádostí: 15. července 2018


Čas konání letní akademie: 26.  srpna - 1. září 2018


Přihlašovací formulář a další informace najdete na https://www.deutsche-gesellschaft-ev.de/veranstaltungen/konferenzen-tagungen/848-sommerakademie-2018-in-berlin.html 


Informační leták ke stažení zde
 


European Cooperation for Future-Oriented Science and Education

Ministerstvo pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska a organizace Baden-Württemberg International vypisuje nový program, jehož cílem je prohloubení spolupráce mezi tamními univerzitami a univerzitami mimo jiné v České republice a výměna kvalifikovaných pracovníků z oblasti vedení vysokých škol

 

Informační leták včetně kontaktních údajů naleznete zde.

Uzávěrka přihlášek je 16. července 2018.


Výměnná stipendia pro studenty z partnerských univerzit Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Uzávěrka přihlášek na letní semestr 2019 je 20.9.2018.

Více informací zde.

 


Zajímáte se o kariéru vědce v Německu?


Zúčastněte se řady webinářů "Research in Germany" od 4. do 7. června 2018 a dozvíte se důležité informace přímo od odborníků!
Podrobnosti a informace k přihlašování najdete na http://bit.ly/rig-webinars_netzwerk

Program webinářů ke stažení zde
 


ISG Germersheim zve všechny české a slovenské zájemce o překlad a tlumočení na své letní kurzy! 

 

Letní kurz Překlad/Úvod do tlumočení

Letní intenzivní kurz tlumočení

 

Termín: 23.7. - 15.8. 2018
 

Místo: Germersheim
 

Cena kurzu: 600/670 EUR

 

Plakát ke stažení zde

 


Länderprofil TSCHECHIEN

V září 2016 vydalo GATE Germany ve spolupráci s IC DAAD Praha publikaci o ČR s názvem "Länderprofil Tschechien". Brožura obsahuje mnoho informací pro německé vysoké školy o studijní nabídce, vysokoškolském systému a výzkumu v ČR a představuje několik úspěšných projektů česko-německé spolupráce.

Brožura ve formátu PDF je ke stažení zde 

Tištěnou verzi publikace lze objednat přes GATE Germany na této adrese.