logo
deutsch
czech
IC PRAHA
Aktuální informace
Akce
Studium v Německu
Výzkum v Německu
Život v Německu
Naučit se německy
DAAD v ČR
Stipendia
Programy pro univerzity
Bývalí stipendisté
FAQ
Kontakt
Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

Stipendijní programy DAAD pro Českou republiku

Na této stránce naleznete stručný popis jednotlivých stipendijních programů, které organizace DAAD každoročně uděluje uchazečům z České republiky. Bližší informace jsou připraveny ke stažení ve formátu PDF na konci jednotlivých charakteristik. 

Aktuální informace o stipendijních programech na akademický rok 2018/2019 naleznete na webu www.daad.de a www.funding-guide.de.

 

Podmínky výběrového řízení k jednotlivým programům v německém a anglickém jazyce najdete na www.funding-guide.de

Vaše IC DAAD Praha


 

Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce

 

Tato stipendia mohou být použita k následujícím účelům: 

Výzkumný pobyt na německé vysoké škole/výzkumném ústavu v délce 1-6 měsíců

 Výzkumný pobyt v délce 7-10 měsíců na německé vysoké škole/výzkumném ústavu s cílem dokončit pak doktorské studium v České republice.

• Výzkumný pobyt na německé vysoké škole/výzkumném ústavu s cílem absolvovat celé doktorské studium v Německu

Délka pobytu se v návaznosti na výzkumný záměr zpravidla pohybuje v rozmezí od 1 do 10 měsíců. V případě absolvování celého doktorského studia v Německu může trvat 3, ve výjimečných případech 4 roky. Výše stipendia se podle akademického stupně uchazeče pohybuje v rozmezí od 750 do 1000 EUR měsíčně. Dále jsou vypláceny některé příspěvky.

Studenti, kteří se v době podání přihlášky zdržují déle než 15 měsíců v Německu, se o toto stipendium ucházet nemohou. 
 

TERMÍN A MÍSTO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

do 15. listopadu 2016 - elektronická verze do portálu DAAD a tištěná verze do Akademické informační agentury DZS (uchazeči ze soukromých vysokých škol přímo do IC DAAD Praha)

!!! Uzávěrka 15. listopadu 2016 se u programu VÝZKUMNÁ STIPENDIA PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDCE vztahuje na výzkumné pobyty v délce 1-6 měsíců, které se mají uskutečnit od června do listopadu roku 2017, na všechny výzkumné pobyty v délce 7-10 měsíců a na všechny výzkumné pobyty určené k absolvování celého doktorského studia v Německu.
 

do 1. května 2017 - elektronická verze do portálu DAAD a tištěná verze do Akademické informační agentury DZS (uchazeči ze soukromých vysokých škol přímo do IC DAAD Praha)

!!! Uzávěrka 1. května 2017 se u programu VÝZKUMNÁ STIPENDIA PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDCE vztahuje pouze na výzkumné pobyty v délce 1-6 měsíců, které se mají uskutečnit od prosince roku 2017 do května roku 2018.

 

! On-line portál DAAD naleznete na www.funding-guide.de u informací o stipendiu.

 

Do vyhledávače stipendií zadejte prosím Vaše údaje včetně země kde studujete, klikněte na stipendium 'Forschungsstipendien für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler' zobrazí se Vám soubor informací o tomto stipendiu, včetně záložky s požadovanými podklady a záložky s odkazen na on-line portál. Zde zpracujte svou žádost o stipendium. Kompletní žádost z on-line portálu vytiskněte a v papírové podobě zašlete ve dvou sadách na AIA DZS (http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/) v Praze. 

Závazné informace v němčině k těmto stipendiím viz 1-6 měsíců   7-10 měsíců  celé doktorské studium

Závazné informace v angličině k těmto stipendiím viz 1-6 měsíců   7-10 měsíců  celé doktorské studium

 

Důležitá UPOZORNĚNÍ:

1) K tomuto druhu stipendia je kromě dokumentů zmíněných v příloze třeba vyplnit i formulář Akademické informační agentury Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia (http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/) – formulář vyplňte a odešlete online, poté vytiskněte, podepište a přiložte k dalším podkladům (v češtině, stačí jedno vyhotovení pro obě sady). 

2) On-line formulář žádosti o stipendium DAAD může uchazeč vyplnit až po registraci do portálu DAAD po vyhledání stipendijního programu na stránkách www.daad.de.

Doporučený postup k vyhledávání v databázi najdete zde

Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce

Tato stipendia umožňují pobyty vysokoškolských učitelů a vědeckých pracovníků působících na vysokých školách nebo ve vědeckých ústavech. Stipendia se v návaznosti na pracovní plán žadatele udělují v délce od 1 do 3 měsíců. Pobyt je přitom možné realizovat v časovém horizontu od června do listopadu 2017 (platí uzávěrka 15.11.2016) nebo od prosince 2017 do května 2018 (platí uzávěrka 1.5.2017). Zpravidla se vyžaduje, aby uchazeči měli vědeckou hodnost Ph.D. či CSc. Hlavním kritériem při výběrovém řízení je vedle dosavadních vědeckých výsledků výzkumný záměr uchazeče odsouhlasený kooperačním partnerem plánované hostitelské instituce, příslib vědecké spolupráce německé partnerské organizace přímo související s vědeckým záměrem uchazeče a vědecké publikace k plánovanému výzkumnému záměru.

Čerpat finanční podporu DAAD na tento program je možno pouze jednou za tři roky. Výše stipendia činí podle akademické hodnosti 2000 nebo 2150 EUR měsíčně. 

 

TERMÍN A MÍSTO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

do 15. listopadu 2016 - elektronická verze do portálu DAAD a tištěná verze do Akademické informační agentury DZS (uchazeči ze soukromých vysokých škol přímo do IC DAAD Praha); týká se pobytů, které se mají uskutečnit od června do listopadu 2017
 

do 1. května 2017 - elektronická verze do portálu DAAD a tištěná verze do Akademické informační agentury DZS (uchazeči ze soukromých vysokých škol přímo do IC DAAD Praha); týká se pobytů, které se mají uskutečnit od prosince 2017 do května 2018

K tomuto druhu stipendia je třeba vyplnit i formulář Akademické informační agentury Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia (http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/) – formulář vyplňte a odešlete online, poté vytiskněte, podepište a přiložte v jednom vyhotovení k dalším podkladům.
 

Závazné informace v němčině k tomuto stipendiu viz download

Závazné informace v angličtině k tomuto stipendiu viz download

Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů

Tato stipendia umožňují absolvování uceleného nástavbového nebo navazujícího magisterského studijního programu a získání hodnosti 'Master' nebo jiného vysokoškolského diplomu. Nově lze stipendium získat také v případě, že se v Německu absolvuje pouze první nebo druhý rok nástavbového či navazujícího magisterského studijního programu, ale ukončení studia proběhne na vysoké škole v ČR. Stipendium se poskytuje na 10 až 24 měsíců podle délky vybraného studijního programu. Stipendium je možno čerpat od 1. října následujícího roku. Výše stipendia činí 750 EUR měsíčně, navíc se vyplácejí některé další příspěvky.

O tato stipendia se mohou ucházet kvalifikovaní žadatelé, kteří získali nebo do doby předpokládaného nástupu ke studiu získají alespoň titul bakalář – bakalářská či jiná závěrečná zkouška by přitom zpravidla neměla být složena před více než 6 lety. Protože se jedná o studijní stipendium, není tento program určený pro doktorandy. Žadatelé se přihlásí na vybraný studijní program sami a odpovídají za to, že splní všechny podmínky přijetí, které stanovuje německá škola, především doloží své jazykové znalosti (obvykle jsou vyžadovány dobré znalosti němčiny, v případě anglických kurzů je požadována dobrá znalost anglického jazyka). Každý uchazeč musí předložit jazykové vysvědčení DAAD (DAAD-Sprachzeugnis), které dokládá úroveň jeho německých jazykových znalostí. Vysvědčení vystavují lektoři DAAD. 

Studenti, kteří se v době podání přihlášky zdržují déle než 15 měsíců v Německu, se o toto stipendium ucházet nemohou. 

 

TERMÍN A MÍSTO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

do 15. listopadu 2016 - elektronická verze do portálu DAAD a tištěná verze do Akademické informační agentury DZS (uchazeči ze soukromých vysokých škol přímo do IC DAAD Praha)

 

K tomuto druhu stipendia je třeba vyplnit i formulář Akademické informační agentury Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia (http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/) – formulář vyplňte a odešlete online, poté vytiskněte, podepište a přiložte k dalším podkladům (v češtině, stačí jedno vyhotovení pro obě sady). 


Termín 2. kola výběrového řízení - ústních pohovorů v Praze: únor/březen 2017

Závazné informace v němčině k tomuto stipendiu viz download

Závazné informace v angličtině k tomuto stipendiu viz download

 

Nová pozvání pro bývalé stipendisty

Tato stipendia umožňují bývalým stipendistům DAAD, jimž bylo v minulosti uděleno studijní či výzkumné stipendium DAAD delší než 6 měsíců, a rovněž někdejším stipendistům, kteří studovali alespoň 1 rok v bývalé NDR, uskutečnit nový pobyt na vysoké škole nebo vědeckém ústavu v Německu. Bývalí stipendisté působící mimo vědeckou sféru mohou zažádat o podporu pracovního záměru v hospodářských, administrativních, kulturních či mediálních institucích. Délka pobytu se v závislosti na pracovním plánu žadatele může pohybovat v rozmezí od 1 do 3 měsíců. O toto stipendium lze požádat nejdříve za tři roky po ukončení původního pobytu. Ti žadatelé, jimž bude toto stipendium uděleno, pak budou moci požádat o jeho opětovné udělení opět nejdříve po uplynutídalších tří let. Výše stipendia činí podle akademické hodnosti 2000 nebo 2150 EUR měsíčně.

Pobyt je možné realizovat v časovém horizontu od června do listopadu 2017 (platí uzávěrka 15.11.2016) nebo od prosince 2017 do května 2018 (platí uzávěrka 1.5.2017). Při výběru uchazečů patří k hlavním kritériím výzkumný/pracovní záměr, pozvání od německého vědeckého pracovníka/partnerské instituce, dobrá znalost německého, resp. anglického jazyka a vědecké publikace vztahující se k plánovanému projektu/dlouhodobý přínos stipendijního pobytu.

 

TERMÍN A MÍSTO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

do 15. listopadu 2016 - elektronická verze do portálu DAAD a tištěná verze do Akademické informační agentury DZS (uchazeči ze soukromých vysokých škol přímo do IC DAAD Praha); týká se pobytů, které se mají uskutečnit od června do listopadu 2017
 

do 1. května 2017 - elektronická verze do portálu DAAD a tištěná verze do Akademické informační agentury DZS (uchazeči ze soukromých vysokých škol přímo do IC DAAD Praha); týká se pobytů, které se mají uskutečnit od prosince 2017 do května 2018

 

K tomuto druhu stipendia je třeba vyplnit i formulář Akademické informační agentury Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia (http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/) – formulář vyplňte a odešlete online, poté vytiskněte, podepište a přiložte v jednom vyhotovení k dalším podkladům

 

Závazné informace v němčině k tomuto stipendiu viz download

Závazné informace v angličtině k tomuto stipendiu viz download

Studijní stipendia pro umělce a architekty

Tato stipendia umožňují zahraničním studentům oborů výtvarné umění, design, film, hudba, architektura, herectví, režie, tanec a choreografie studovat na německé státní nebo státem uznané vysoké škole, aniž by v Německu aspirovali na zakončení tohoto studia. Délka stipendia činí zpravidla jeden rok, v jednotlivých případech je možné stipendium na základě žádosti prodloužit (max. 24 měsíců). Stipendia pro umělce se většinou udělují uchazečům, kteří již vyčerpali možnosti svého vzdělávání ve vlasti a mohou v ideálním případě doložit zakončení svého studia závěrečnou zkouškou, složenou před ne více než 6 lety od okamžiku podání přihlášky. Dále existuje také možnost absolvovat v Německu celý jednoletý až dvouletý navazující magisterský studijní program (Master nebo jiný diplom). Výše stipendia činí 750 EUR měsíčně. Dále jsou vypláceny některé příspěvky. 

Uchazeči, kteří v době podání přihlášky žijí déle než 15 měsíců v Německu, o toto stipendium žádat nemohou.

TERMÍNY A MÍSTO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

do 30. září 2016 - STUDIJNÍ STIPENDIA pro ARCHITEKTY - elektronická verze do portálu DAAD a tištěná verze do referátu ST21 centrály DAAD v Bonnu

do 31. října 2016 - STUDIJNÍ STIPENDIA pro OSTATNÍ UMĚLECKÉ OBORY (= hudba, scénické umění, výtvarné umění, film, design) - elektronická verze do portálu DAAD a tištěná verze do referátu ST21 centrály DAAD v Bonnu


Závazné informace v němčině k těmto stipendiím viz architektura   hudba  scénické umění  výtvarné umění, film, design

Závazné informace v angličtině k těmto stipendiím viz architektura   hudba  scénické umění  výtvarné umění, film, design

Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele v oblasti architektura a umění

Tato stipendia nabízejí vysokoškolským učitelům oborů výtvarné umění, design, film, hudba, architektura, herectví, režie, tanec, choreografie apod. možnost absolvovat pracovní pobyt v Německu v rámci umělecké spolupráce s hostitelskovu institucí. Délka pobytu se v závislosti na plánovaném pracovním pobytu pohybuje od jednoho do tří měsíců.
Výše stipendia činí podle akademické hodnosti 2000 nebo 2150 EUR.
V době podání žádosti musí uchazeč vyučovat na české vysoké škole.
K důležitým výběrovým kritériím patří dobře připravený a přesvědčivý záměr pracovního pobytu. K žádosti musí být připojeno písemné potvrzení od hostitelské německé instituce o spolupráci.
Tento typ stipendia je možno čerpat pouze jednou za tři roky. 

 

TERMÍN A MÍSTO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

do 15. listopadu 2016 - elektronická verze do portálu DAAD a tištěná verze do Akademické informační agentury DZS (uchazeči ze soukromých vysokých škol přímo do IC DAAD Praha); týká se pobytů, které se mají uskutečnit od června do listopadu 2017
 

do 1. května 2017 - elektronická verze do portálu DAAD a tištěná verze do Akademické informační agentury DZS (uchazeči ze soukromých vysokých škol přímo do IC DAAD Praha); týká se pobytů, které se mají uskutečnit od prosince 2017 do května 2018

 

K tomuto druhu stipendia je třeba vyplnit i formulář Akademické informační agentury Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia (http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/) – formulář vyplňte a odešlete online, poté vytiskněte, podepište a přiložte v jednom vyhotovení k dalším podkladům. 

Závazné informace v němčině k tomuto stipendiu viz download

Závazné informace v angličtině k tomuto stipendiu viz download

Stipendia umožňující účast na letním kurzu

Tato stipendia umožňují zúčastnit se některého z mnoha kurzů pořádaných v době letních semestrálních prázdnin německými vysokými školami. Jejich kompletní seznam najdete na www.daad.de/sommerkurse. Stipendia DAAD se přitom vztahují pouze na kurzy označené symbolem. Ty jsou většinou jazykové s těžištěm v německých reáliích. V nabídce se však nacházejí i některé kurzy oborové. Návštěva kurzu je zamýšlena jako prvotní kontakt s německým vysokoškolským systémem.
O toto stipendium se mohou ucházet studenti, kteří v době podání žádosti (tj. na podzim 2016) úspěšně zakončili minimálně jeden akademický rok a při nástupu na stipendium úspěšně zakončí minimálně 2. ročník studia. Stipendium není udělováno doktorandům. 

Uchazeči již musí mít dobré znalosti němčiny, které jim umožní sledovat přednášky a aktivně se účastnit programu. Znalosti němčiny musí odpovídat minimálně úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce. Výše stipendia činí celkem 850 EUR, DAAD rovněž proplácí cestu.

TERMÍN A MÍSTO ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTI:

do 1. prosince 2016 - elektronická verze do portálu DAAD a tištěná verze do Akademické informační agentury DZS (uchazeči ze soukromých vysokých škol přímo do IC DAAD Praha)

 

!!! K tomuto druhu stipendia je třeba vyplnit i formulář Akademické informační agentury Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia (http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/) – formulář vyplňte a odešlete online, poté vytiskněte, podepište a přiložte k dalším podkladům (v češtině).

Informace v němčině k tomuto stipendiu viz download

Informace v angličtině k tomuto stipendiu viz download

Studijní cesty skupin zahraničních studentů do Německa

Cílem stipendijního programu je zprostředkovat zahraničním studentům pod vedením vysokoškolských pedagogů odborné znalosti v rámci exkurzí a návštěv (studijní cesty), resp. umožnit jim realizovat na pozvání německé vysoké školy studijní praxe (odborné kurzy, blokové semináře, workshopy). Finanční podpora je poskytována na cestu, která by neměla trvat méně než 7 a déle než 12 dnů. Do skupin mohou být zařazeni studenti od 2. semestru výše. Počet účastníků (kromě vysokoškolského pedagoga, který může skupinu doprovázet) nesmí být menší než 10 a větší než 15. DAAD vyplácí paušál 50 EUR na osobu a den. Mezinárodní cestovní náklady nejsou hrazeny.


Termíny podávání přihlášek:

1. listopadu pro cesty v termínu od 1.3. 
1. února pro cesty v termínu od 1.6. 
1. května pro cesty v termínu od 1.9. 
 

!!! POZOR - Kompletní žádost o stipendium na studijní cestu je třeba předložit k posouzení vedoucímu IC DAAD Praha minimálně 1 měsíc před termínem odevzdání (tzn. 1.října, 1.ledna nebo 1.dubna).

Místo podávání přihlášek: portál DAAD

Kontaktní osoba v Bonnu:

Laura Pinsdorf
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Referat P14
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn

e-mail: pinsdorf@daad.de

Bližší informace v němčině viz download
Kompletní podmínky výběrového řízení k tomuto programu v němčině viz download


Bližší informace v angličtině viz download
Kompletní podmínky výběrového řízení k tomuto programu v angličtině viz download

Program podpory společných projektů (PPP)

Cílem programu je podpořit a prohloubit spolupráci mezi výzkumnými skupinami z České republiky a Německa. Velký důraz je kladen na podporu studijních pobytů mladých doktorandů a postdoktorandů působících v rámci vědecké spolupráce. Program je určen uchazečům ze všech vědních oborů. Jednou z podmínek pro přijetí přihlášky je konkrétní vědecký a výzkumný projekt, na kterém se podílejí vědci z obou zemí. V žádosti by měl být podrobně uveden cíl projektu (oblast, přínos, dosažitelné cíle) s ohledem na aspekt česko-německé spolupráce.

Termín odevzdání přihlášek pro nové uchazeče je 31. 7. (rozhoduje datum poštovního razítka). Stipendium je možné čerpat od 1. 1. následujícího roku.

Bližší informace najdete na našich stránkách v rubrice Programy pro univerzity.

Praktikantská místa pro zahraniční studenty přírodovědeckých a inženýrských oborů, zemědělství a lesnictví

Praktikantská místa pro zahraniční studenty výše uvedených oborů zprostředkovává organizace International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE). Tento stipendijní program se proto týká pouze zemí, ve kterých působí národní komitéty organizace IAESTE.

Délka praktika se zpravidla pohybuje od dvou do tří měsíců. Pracovní stáže probíhají ve firmách, výzkumných ústavech a institutech vysokých škol. V ojedinělých případech mohou pobyty trvat i déle. Praktikanti IAESTE dostávají peníze za práci v zahraniční zemi přímo od zaměstnavatele, který je na praxi přijal. Odměna většinou činí 650 EUR měsíčně.

Potřebná jazyková vybavenost: požadavky na úroveň znalosti německého jazyka se liší u jednotlivých firem. Některé firmy požadují u praktikantů ze zahraničí dobré znalosti německého jazyka, jiným postačí pouze základní znalosti, které umožní komunikaci na pracovišti. V některých případech jsou dostačující také dobré znalosti anglického jazyka. 

Více informací v němčině viz download

Více informací v angličtině viz download

DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research

Německé centrum pro letectví a kosmonautiku (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR) nabízí spolu s Německou akademickou výměnnou službou (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) stipendia pro vynikající doktorandy, postdoktorandy a vědecké pracovníky za účelem krátkodobých i dlouhodobých pobytů v institutech DLR v Německu. Stipendijní program DLR-DAAD Research Fellowships se vztahuje k výzkumným oblastem DLR: letectví, vesmír, doprava a energie. Kategorizaci programů a zajištění prostředků na financování stipendií mají na starost instituty DLR, v jejichž kompetenci je také konečný výběr stipendistů po předběžném přezkoumání jejich žádostí v centrále DAAD. Úkolem DAAD je propagace stipendijních programů a informací o nich. DAAD nese také náklady na přípravné jazykové kurzy němčiny a je kontaktním místem pro stipendisty v Německu.

Bližší informace viz download a na stránkách www.daad.de – Informationen für Ausländer – Förderung – Ausschreibungen.

Hochschulpartnerschaften

Bližší informace naleznete na stránkách www.daad.de – Informationen für Ausländer – Förderung – Stipendiendatenbank.

Program P.R.I.M.E. na podporu mobility postdoktorandů

P.R.I.M.E. 2017 - Postdoctoral Researchers International Mobility Expirience

Tento program DAAD je určen postdoktorandům všech národností, kteří chtějí kombinovat výzkumný pobyt v Německu a další cizí zemi. Nejedná se o tradiční stipendia, ale o pracovní místa na akademických pracovištích. 

Datum uzávěrky: 15. května 2017

Podrobné informace v němčině ke stažení zde

Podrobné informace v angličtině ke stažení zde

Leibniz-DAAD Research Fellowships

Program je společným projektem Leibnizovy společnosti (Leibniz-Gemeinschaft e.V.) a DAAD. Nabízí vyseoce kvalifikovaným vědcům, kteří nedávno ukončili doktorské studium, absolvovat výzkumný pobyt na některém z Leibnizových institutů v Německu dle vlastního výběru.

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 9. března 2017

Podrobné informace k tomuto programu v angličtině ke stažení zde 

www.studieren-in.de
Impressum © DAAD
DAAD Links
Stipendia DAAD
databanka DAAD
AIA DZS Praha
Willkommen bei der AIA in Prag!
Goethe-Institut Praha
Willkommen beim Goethe-Institut in Tschechien!
Deutsche Botschaft Prag
Das Palais Lobkowitz - Prag, Kleinseite