logo
deutsch
czech
IC PRAHA
Aktuální informace
Akce
Studium v Německu
Výzkum v Německu
Život v Německu
Naučit se německy
DAAD v ČR
Stipendia
Programy pro univerzity
Bývalí stipendisté
FAQ
Kontakt
Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

Nabídka stipendií DAAD pro ČR na akademický rok 2019-2020

Stipendia DAAD pro jednotlivce


STIPENDIA PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ:

 

 

STIPENDIA PRO DOKTORANDY A POSTDOKTORANDY:
 


 

STIPENDIA PRO POSTDOKTORANDY A VYSOKOŠKOLSKÉ UČITELE:
 

STIPENDIA PRO BÝVALÉ STIPENDISTY DAAD:
 


Stipendia DAAD pro skupiny


PROGRAM PODPORY SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ
 

Cílem programu je podpora spolupráce mezi výzkumnými skupinami z České republiky a Německa. V centru zájmu přitom stojí kooperace mladých doktorandů a postdoktorandů. Program je určen uchazečům ze všech vědních oborů.

Podmínkou odevzdání přihlášky je konkrétní vědecký a výzkumný projekt, na kterém se podílejí vědci z obou zemí. V žádosti by měl být podrobně uveden cíl projektu (oblast, přínos, dosažitelné cíle) s ohledem na aspekt česko-německé spolupráce.

Termín odevzdání přihlášky pro nové uchazeče je 31. 5. 2019. Žádosti se podávají výhradně přes portál DAAD. Stipendium je možné čerpat od 1. 1. následujícího roku.
 

Obecnou výzvu pro rok 2020 v němčině najdete zde

Obecnou výzvu pro rok 2020 v angličtině najdete zde
 

Informace specifické pro ČR najdete zde
 

Podrobnější informace o formálních náležitostech žádosti a všechny potřebné přílohy najdete zde


V rámci programu jsou financovány náklady spojené s cestou a pobytem za účelem spolupráce českých a německých vědců. Nárok na podporu mají pouze ti, kdo čerpají stipendium na cestu a pobyt spojené s výměnou zúčastněných vědců, absolventů vysokých škol, diplomantů (pouze v případě, že je jejich diplomová práce součástí projektu).

Délka trvání podpory česko-německého projektu je dva roky. Finanční podpora ve druhém roce je podmíněna dosaženými výsledky v roce prvním.

Zástupci projektu z české a německé strany podávají přihlášky na níže uvedená pracoviště. Přihláška musí obsahovat popis společného projektu, nestačí jen část projektu prováděná v jedné zemi. Obsah obou přihlášek musí být identický. 

Kontaktní osoba v centrále DAAD:

Tobias Hill
Referát P33
Kennedyalee 50
53175 Bonn
Německo

e-mail: hill@daad.de
tel.: +49 228 882 490  

Kontaktní osoba v AV ČR:

Julie Smilnická
Kancelář Akademie věd ČR
Odbor mezinárodní spolupráce (OMS)
Národní 3
117 20 Praha 1

e-mail: smilnicka@kav.cas.cz
tel.: +420 221 403 421

Další informace najdete na www.daad.de/ppp - Ausschreibungen
 STUDIJNÍ CESTY SKUPIN ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ DO NĚMECKA

DAAD podporuje studijní cesty skupin zahraničních studentů do Německa pod vedením vysokoškolských učitelů. Cílem podpory je mimo jiné zprostředkování odborných poznatků prostřednictvím návštěv, prohlídek a informačních setkání německých vysokých škol, výzkumných ústavů i kulturních institucí.


Studijní cesty by měly trvat nejméně 7 a nejvíce 12 dní (včetně dní příjezdu a odjezdu). 

Termíny pro odevzdání žádostí:
1.11. pro cesty od 1.03.
1.02. pro cesty od 1.06.
1.05. pro cesty od 1.09.


 
Místo podání:   Portál DAAD
 

Kontaktní osoba v centrále DAAD:
 

Laura Pinsdorf

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)

Referat Mobilitäts- und Betreuungsprogramme/P14

Kennedyallee 50

D-53175 Bonn

Německo

 

e-mail: pinsdorf@daad.de
 

Bližší informace včetně formulářů ke stažení zde
 

Kompletní text k tomuto stipendijnímu programu v NJ ke stažení zde

Kompletní text k tomuto stipendijnímu programu v AJ ke stažení zde

 

www.studieren-in.de
Impressum © DAAD
DAAD Links
Stipendia DAAD
databanka DAAD
Deutsche Botschaft Prag
Das Palais Lobkowitz - Prag, Kleinseite
AIA DZS Praha
Willkommen bei der AIA in Prag!
Goethe-Institut Praha
Willkommen beim Goethe-Institut in Tschechien!