logo
deutsch
czech
IC PRAHA
Aktuální informace
Akce
Studium v Německu
Výzkum v Německu
Život v Německu
Naučit se německy
DAAD v ČR
Stipendia
Programy pro univerzity
Bývalí stipendisté
FAQ
Kontakt
Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

Informace o stipendijních programech DAAD pro Českou republiku

 

Aktuální informace o stipendijních programech na akademický rok 2019/2020 naleznete na webu www.daad.de a www.funding-guide.de.

 

Zde najdete aktuální leták s nabídkou stipendií DAAD pro Českou republiku.

Termín a místo odevzdání přihlášky

 

UZÁVĚRKY PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STIPENDIA DAAD PRO JEDNOTLIVCE:

30. dubna 2019 pro programy Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce - stipendia v délce 1-6 měsícůVýzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědceNová pozvání pro bývalé stipendistyPracovní pobyty pro vysokoškolské učitele v oborech architektura a uměníBilaterální výměna vědců

 

30. září pro program Studijní stipendia pro ARCHITEKTY

15. října pro program Studijní stipendia pro umělce v oboru HUDBA

31. října pro program Studijní stipendia pro umělce v oboru SCÉNICKÉ UMĚNÍ


15. listopadu pro programy:

Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů
Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce - stipendia v délce 1-6 měsíců
Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce - stipendia v délce 7-10 měsíců
Výzkumná stipendia pro doktorandy v rámci COTUTELLE
Výzkumná stipendia pro doktorandy v rámci DOKTORÁTU S DVOJÍM VEDENÍM

Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce
Nová pozvání pro bývalé stipendisty

Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele v oborech architektura a umění
Bilaterální výměna vědců


30. listopadu pro program Studijní stipendia pro umělce v oborech VÝTVARNÉ UMĚNÍ, DESIGN, VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE, FILM

1. prosince pro program Stipendia umožňující účast na letním kurzu
 


PŘIHLÁŠKU JE TŘEBA:


1)  ODEVZDAT ELEKTRONICKY DO PORTÁLU DAAD - K portálu DAAD se uchazeči dostanou přes databázi stipendií na adreswww.funding-guide.de poté, co si vyberou vhodný stipendijní program. Přístup k portálu je pod zelenou záložkou 'Bewerbung einreichen/Submitting an application' vprovo nahoře.

 

2a) DORUČIT OSOBNĚ ČI POŠTOU NA ADRESU Akademické informační agentury - platí pro uchazeče z veřejných VŠ a pro všechna stipendia DAAD s výjimkou Studijních stipendií pro umělce a architekty. Počet exemplářů, které je třeba doručit v tištěné podobě, je vždy uveden v podmínkách výběrového řízení. Podatelna pro osobní doručení žádostí DZS agentury AIA by měla být otevřena 9:00-15:00. Aktuální informace naleznete na www.dzs.cz

 

2b) DORUČIT OSOBNĚ ČI POŠTOU NA ADRESU IC DAAD Praha - platí pro uchazeče ze soukromých VŠ a pro všechna stipendia DAAD s výjimkou Studijních stipendií pro umělce a architekty. Počet exemplářů, které je třeba doručit v tištěné podobě, je vždy uveden v podmínkách výběrového řízení. 

 

2c) DORUČIT POŠTOU NA ADRESU referátu ST21 v centrále DAAD v Bonnu - platí pro VŠECHNY uchazeče o program DAAD Studijní stipendia pro umělce a architekty. Počet exemplářů, které je třeba doručit v tištěné podobě, je vždy uveden v podmínkách výběrového řízení. 

 

!!! ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ K JEDNOTLIVÝM PROGRAMŮM V DATABÁZI www.funding-guide.de.

V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ SE INFORMUJTE U PRACOVNÍKŮ IC DAAD PRAHA.

 

!!! POZOR - Uchazeče o stipendia DAAD, kteří jsou studenty nebo absolventy soukromých vysokých škol v ČR, prosíme, aby tištěné podklady k žádosti neodevzdávali AIA DZS, ale přímo v IC DAAD Praha (lze doručit poštou nebo přinést osobně).

 

Kontakt na místo odevzdání tištěné verze žádostí (vyjma uchazečů ze soukromých škol a uchazečů o Studijní stipendia pro umělce a architekty):

Dům zahraniční spolupráce
Akademická informační agentura
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

Kontakt:

kontaktní osoba: Sabine Borovanská, M.A.

Tel.: 221 850 504
E-mail: aia@dzs.cz

web: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

!!! PRO VŠECHNY ŽÁDOSTI O STIPENDIA DAAD, KTERÉ SE ODEVZDÁVAJÍ V AIA DZS, platí povinnost zaregistrovat se pomocí formuláře Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia u Akademické informační agentury  - viz http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/Výše zmíněný formulář vyplňte a odešlete online, poté vytiskněte, podepište a přiložte v JEDNOM VYHOTOVENÍ k podkladům, které odevzdáte v papírové podobě Akademické informační agentuře. 

 

Důležité pokyny k žádosti o stipendium

Při přípravě žádosti postupujte podle pokynů uvedených V PODMÍNKÁCH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ JEDNOTLIVÝCH STIPENDIJÍCH PROGRAMŮ V DATABÁZI www.funding-guide.de. Další doporučení k přípravě žádosti najdete na těchto stránkách.

 

Pozorně si přečtěte i odpovědi na často kladené otázky týkající se přípravy žádosti o stipendium:


FAQs v němčině ke stažení zde

FAQs v angličtině ke stažení zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako doklad znalostí NĚMČINY může uchazeč o stipendium předložit test onSET - Deutsch

Jako doklad znalostí ANGLIČTINY může uchazeč o stipendium předložit test onSET - English

Testy onSET - Deutsch a onSET - English je možné složit u lektorů DAAD. Termíny testů se vypisují v období před uzávěrkami odevzdávání žádostí, čili na jaře (v měsíci dubnu) a na podzim (v září, říjnu a listopadu) každého kalendářního roku. Absolvování testu je pro uchazeče o stipendium DAAD bezplatné. Podobný test si mohou uchazeči předem vyzkoušet na internetových stránkách www.deutsch-als-fremdsprache.de (vlevo v nabídce: 'Deutschtest') a na www.onset.de (Beispieltest - test nanečisto z němčiny a angličtiny)

K absolvování testu je třeba zaregistrovat se na webovém portálu www.onset.de.


Uchazeči o stipendium musí dbát na úplnost a čitelnost podkladů k žádosti o stipendium. Podklady je třeba odevzdat v německém nebo anglickém jazyce.

!!! U kategorie 'Stipendia umožňující zahraničním studentům účast na letním kurzu' lze podat přihlášku pouze v německém jazyce! 


K žádostem o stipendium, které se odevzdávají v Praze, je nutno připojit vyplněný formulář Akademické informační agentury Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia (http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/) - formulář vyplňte a odešlete online, poté vytiskněte, podepište a přiložte k dalším podkladům (v češtině, i v případě odevzdávání více sad stačí jedno vyhotovení).

Jsou-li požadovány doporučující dopisy od vysokoškolských pedagogů z České republiky, musí tito pedagogové mít alespoň titul Ph.D. či CSc.

Veškeré podklady se odevzdávají jako sada vzájemně nijak nespojených, jednostranně potištěných listů formátu DIN A4 v rychlovazači. Viz obrázky zde a zde. Žádáme uchazeče, aby jednotlivé listy žádosti již nevkládali do průhledných závěsných desek!

Odborné komisi budou předkládány pouze úplné přihlášky splňující veškerá formální kritéria.

Případné dotazy týkající se podání přihlášky Vám rádi zodpoví pracovníci Informačního centra DAAD v Praze a lektoři DAAD působící v České republice.

Další informace na internetu

Kompletní informace o jednotlivých programech v německém a anglickém  jazyce najdete v databance stipendií www.funding-guide.de.

 

Při zpracovávání žádosti o stipendium doporučujeme čerpat z doporučení centrály DAAD - naleznete ZDE

a z odpovědí na nejčastější dotazy při přípravě žádostí o stipendia DAAD - naleznete ZDE.

Na výše uvedených odkazech naleznete v německém a anglickém jazyce podrobné informace k podmínkám podání žádostí o stipendia DAAD.


Viz také stránky Akademické informační agentury http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/ – Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv – Harmonogram uzávěrek v průběhu akademického roku – Německo DAAD.

Průběh výběrového řízení

První kolo výběru (předvýběr) probíhá v Praze bez osobní účasti uchazečů. Předvýběr provádí smíšená česko-německá komise. 

Uchazeči, kteří uspěli v prvním kole, postoupí do užšího výběru, který se koná v březnu v Bonnu, a to opět bez osobní účasti uchazečů. 


Výjimku představují Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů:


Konečný výběr probíhá obvykle na začátku kalendářního roku v Praze (leden/únor) na základě osobního pohovoru s uchazeči.
 

www.studieren-in.de
Impressum © DAAD
DAAD Links
Stipendia DAAD
databanka DAAD
Deutsche Botschaft Prag
Das Palais Lobkowitz - Prag, Kleinseite
AIA DZS Praha
Willkommen bei der AIA in Prag!
Goethe-Institut Praha
Willkommen beim Goethe-Institut in Tschechien!