logo
deutsch
czech
IC PRAHA
Aktuální informace
Akce
Studium v Německu
Výzkum v Německu
Život v Německu
Naučit se německy
DAAD v ČR
Stipendia
Programy pro univerzity
Bývalí stipendisté
FAQ
Kontakt
Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

Materiály

Německý jazyk a germanistika na internetu

Deutscher Germanistenverband
Internetové stránky Německého svazu germanistů jsou rozděleny na oblast věnovanou vysokoškolské germanistice a na sekci zaměřenou na výuku němčiny na středních školách. První část mimo jiné nabízí virtuální odbornou knihovnu pro germanisty, přehled ústavů germanistiky stejně jako komunikační forum evropských svazů germanistů.
www.germanistenverband.de

Germanistenverzeichnis
Databanka osob, projektů a výzkumných pracovišť oboru germanistika vytvořená společně Německým svazem germanistů a DAAD. V současné době informuje o výzkumné činnosti přibližně 4.800 odborníků z více než 50 zemí světa. 
www.germanistenverzeichnis.phil.uni-erlangen.de

DaF – Deutsch als Fremdsprache
Internetové stránky věnované oboru „Němčina jako cizí jazyk“ nabízejí studijní podklady a praktické rady pro vyučující, informují o různých seminářích a tematicky zaměřených akcích. Viz např.
www.daf-portal.de

Linguaporta
Jazykový portál trojúhelníku zemí Německo, Polsko, Česko poskytuje informace o jazykových kurzech, zkouškách, učebních materiálech stejně jako praktické tipy ke studiu jazyka.
www.linguaporta.de/cz

Němčina na internetu
Internetové stránky jazykového centra ASSET České Budějovice informují o kurzech němčiny, nabízejí různá cvičení, testy, přehledy gramatiky a řadu užitečných odkazů.
www.nj.cz

Německé knihovny v České republice


Knihovna Goethe-Institutu v Praze
Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1
Tel: + 420 221 962 229
Fax: + 420 221 962 250
E-mail: infobibl@prag.goethe.org
Goethe Institut – Knihovna

Moravská zemská knihovna
Německá knihovna

Kounicova 65a
601 87 Brno
Tel: +420 541 646 321
Fax: +420 541 646 100
zhr@mzk.cz
www.mzk.cz

Vědecká knihovna v Olomouci
Německá knihovna

Bezručova 2
779 11 Olomouc
Tel: +420 585 223 441
Fax: +420 585 225 774
haskova@vkol.cz 
www.vkol.cz/de

Studijní a vědecká knihovna plzeňského kraje
Německá knihovna

Náměstí Republiky 12
301 12 Plzeň
Tel./Fax: +420 377 329 533
nemecka@svkpl.cz
www.svkpl.cz

Odborné knihovny pro učitele němčiny (Lehrmittelzentren)

Goethův institut v Praze ve spolupráci se Spolkem germanistů a učitelů němčiny (SGUN) vybudoval v minulých letech odborné knihovny pro učitele německého jazyka, které se nachází v Břeclavi, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jablonci nad Nisou, Jihlavě, Kadaňi, Krnově, Mělníku, Ostravě a Pardubicích.
Odborné knihovny nabízejí učitelům němčiny zapůjčení publikací, audio- a videomateriálů, CD nebo časopisů, poskytují nové informace z oboru didaktika němčiny a poradenství.
Knihovny mají také ve svém programu semináře, školení, zkoušky atd.
Adresy a bližší informace naleznete zde.

Knihkupectví a elektronické knihy

Globe – knihkupectví, kavárna, internet
Knihkupectví Globe je oficiálním prodejním místem studijních materiálů jazykových kurzů pořádaných Goethe-Institutem. Účastníkům těchto jazykových kurzů nabízí knihkupectví Globe slevu 15 % na slovníky, gramatické učebnice a další materiály. 

Knihkupectví Globe
Pštrossova 6
110 00 Praha 1
www.globebookstore.cz

Elektronické knihy
Na tomto internetovém portálu naleznete knihy ke čtení a stahování zdarma.
http://www.gutenberg.org 

Mega Books - zahraniční literatura
Společnost Mega Books International působí jako dovozce a distributor zahraniční literatury.
www.megabooks.cz

www.studieren-in.de
Impressum © DAAD
DAAD Links
Stipendia DAAD
databanka DAAD
Deutsche Botschaft Prag
Das Palais Lobkowitz - Prag, Kleinseite
AIA DZS Praha
Willkommen bei der AIA in Prag!
Goethe-Institut Praha
Willkommen beim Goethe-Institut in Tschechien!