logo
deutsch
czech
IC PRAHA
Aktuální informace
Akce
Studium v Německu
Výzkum v Německu
Život v Německu
Naučit se německy
DAAD v ČR
Stipendia
Programy pro univerzity
Bývalí stipendisté
FAQ
Kontakt
Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

Podpora výzkumných projektů

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

http://www.dfg.de
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) je ústřední organizací pro podporu výzkumu na vysokých školách a veřejně financovaných výzkumných ústavech v Německu.
Na domovské stránce DFG najdete seznam všech Graduiertenkollegs, které DFG podporuje, a to podle vědeckých oborů a lokality. Soupis obsahuje také název a kontaktní osobu daného kolegia a rovněž další odkaz, pokud je k dispozici.
Nabídka DFG zahrnuje také seznam speciálních oblastí výzkumu, které DFG podporuje, a to podle vědeckých oborů a lokality. Soupis obsahuje také datum zahájení a název specializovaného výzkumu včetně dalšího odkazu, pokud je takový k dispozici.

Max-Planck-Gesellschaft

http://www.mpg.de
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) je nezávislou neziskovou výzkumnou organizací pro podporu vědy. Zaměřuje se na výzkum ve vlastních ústavech, které provozují základní výzkum v přírodních, biologických, sociálních a humanitních vědách. V 77 ústavech, výzkumných laboratořích a pracovních skupinách bylo v roce 2003 zaměstnáno okolo 12.000 pracovníků, z čehož asi 3.500 vědců. K tomu je nutné připočítat ročně kolem 8.000 doktorandů, postdoktorandů, hostujících vědců a pomocných sil z řad studentů, z nichž je kolem poloviny ze zahraničí.
Instituty MPG je možné hledat na domovské stránce podle oborů, názvu institutu a lokality (viz mapa), a dostat se tak přímo na jejich stránky. Společně s různými německými univerzitami buduje MPG od roku 2000 tzv. International Max Planck Research Schools. s cílem posílit vzdělávání vysoce kvalifikovaných vědců mladé generace. Polovina všech studentů má pocházet ze zahraničí. Seznam těchto škol neboli schools Vás dovede k dalším informacím a odkazům.

Fraunhofer-Gesellschaft

http://www.fraunhofer.de
Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) je vedoucí organizací pro aplikovaný výzkum v Německu. Ve svých 57 výzkumných zařízení zaměstnává okolo 12.500 pracovníků, převážně vědců a inženýrů. Mezinárodní spolupráce se prohlubuje díky pobočkám ve Spojených státech a Asii.
Internetová stránka této společnosti nabízí různé možnosti hledání institutů FhG, a to podle lokality (instituty v Německu a zahraničí na mapách), podle abecedního řazení, podle hesla či podle tzv. „Profilen und Köpfen“, tedy jmen a oborů. Každý z institutů je představen uvedením pracovního zaměření, speciálního vybavení a kontaktních osob.

Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz

http://www.wgl.de
Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (WGL) představuje sdružení 80 vědeckých institutů, které se dělí do pěti vědeckých odvětví. Vědecké cíle Leibnizova institutu leží mezi základním výzkumem s orientací na získání nových poznatků (viz též MPG) a aplikovaným výzkumem (viz též FhG), tím vytvářejí spojení těchto dvou protilehlých pólů. V tomto vědeckém sdružení pracuje přes 12.500 osob, z čehož více než 3.400 představují hostující vědci. 
Na internetové stránce můžete využít čtyř různých možností hledání institutů WGL: podle oboru, podle abecedního řazení, zkratek a spolkové země. Každý institut zde má krátký profil s hlavními body výzkumu a kontaktní osobou. Navíc zde najdete rubriku „Stellen/Seminare”, která sdružuje veškerá volná pracovní místa, která instituty WGL nabízejí.

Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren

http://www.helmholtz.de
Patnáct německých výzkumných středisek Hermanna von Helmholtze se spojilo a vytvořilo sdružení s názvem Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) s přibližně 24.000 pracovníky. Věnují se výzkumu a vývoji v oblasti přírodovědecko-technické i biologicko-lékařské.
Na internetové stránce Helmholtzova sdružení, která je v němčině a z části v angličtině, najdete krátký portrét každého z Helmholtzových středisek a odkaz na jeho nabídku.

Alexander-von-Humboldt-Stiftung

http://www.humboldt-foundation.de
Nadace Alexandra von Humboldta je nezisková nadace založená Spolkovou republikou Německo s cílem podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu. Tato instituce umožňuje vysoce kvalifikovaným zahraničním vědcům a vědkyním dlouhodobé výzkumné pobyty v Německu a podporuje takto vzniklé vědecké a kulturní kontakty.

Volkswagen-Stiftung

http://www.volkswagen-stiftung.de
Nadace Volkswagen je nezisková nadace založená na základě soukromého práva se sídlem v Hannoveru a je největší svého druhu v Německu. Jejím účelem je podpora vědy a techniky ve výzkumu a vzdělávání Tato nadace umožňuje realizaci výzkumných projektů v perspektivních oblastech a pomáhá vědeckým institucím zlepšit strukturální předpoklady pro jejich činnost. Zvláštní pozornost věnuje nadace mladým vědcům jakož i spolupráci badatelů, jež překračuje hranice oborů i států.  Nadace může finančními prostředky podporovat všechny oblasti vědy, a to činí jak v případě věd humanitních a společenských, tak věd přírodních, technických a vědy lékařské.

www.studieren-in.de
Impressum © DAAD
DAAD Links
Stipendia DAAD
databanka DAAD
Deutsche Botschaft Prag
Das Palais Lobkowitz - Prag, Kleinseite
AIA DZS Praha
Willkommen bei der AIA in Prag!
Goethe-Institut Praha
Willkommen beim Goethe-Institut in Tschechien!