logo
deutsch
czech
IC PRAHA
Aktuální informace
Akce
Studium v Německu
Výzkum v Německu
Život v Německu
Naučit se německy
DAAD v ČR
Stipendia
Programy pro univerzity
Bývalí stipendisté
FAQ
Kontakt
Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

Postgraduální studium v Německu

Tradiční, individuální postgraduální studium

Tradiční forma postgraduálního studia v Německu spočívá v individuálním vedení doktoranda školitelem či školitelkou. Na rozdíl od českého systému nemusí doktorand během studia navštěvovat žádné přednášky či semináře, může se však se svým školitelem domluvit, že se na některých bude podílet. Doktorské studium v tomto tradičním smyslu v podstatě spočívá v napsání disertační práce, která je zpravidla obsáhlejší než u nás. Doktorská zkouška se v závislosti na promočním zkušebním řádu skládá z rigoróza (opětovná zkouška ze studijního oboru), obhajoby disertační práce, popř. kolokvia (smíšená formy zkušebního pohovoru a obhajoby práce).

 

Strukturované postgraduální programy - tzv. doktorandské školy (Graduiertenkollegs)

V posledních letech ustupuje tradiční forma doktorskáho studia stále více do pozadí, a to ve prospěch strukturovaných postgraduálních programů. Ty mají většinou podobu prezenčního, popř. dálkového studia, během kterého provádí skupina doktorandů pod vedením několika vysokoškolských pedagogů výzkum k určitému rámcovému tématu. Dálkové studijní programy zpravidla stanovují několik přednášek či seminářů, na něž je docházka povinná. Doktorandi musí o postupu své práce pravidelně referovat a průběžně se konají i doprovodná kolokvia a schůzky. Podobně jako u tradičního modelu je navíc třeba napsat disertační práci.
Právo udělovat doktorát náleží i v případě těchto programů fakultám jednotlivých vysokých škol. Doktorská zkouška se proto v podstatě skládá ze stejných částí jako u modelu tradičního.  

V současné době existují například následující nabídky strukturovaných postgraduálních programů:

  • Mezinárodní postgraduální program DAAD a DFG
  • Doktorandské školy DFG
  • Zvláštní oblasti výzkumu DFG
  • International Max Planck Research Schools
  • Graduate Schools německých spolkových zemí
  • Síť programů PhD v oblasti biologie a lékařství


Bližší informace o těchto nabídkách najdete na internetové stránce bonnské centrály DAAD v rubrice Informace pro cizince - Doktorské studium.
 

 
www.studieren-in.de
Impressum © DAAD
DAAD Links
Stipendia DAAD
databanka DAAD
Deutsche Botschaft Prag
Das Palais Lobkowitz - Prag, Kleinseite
AIA DZS Praha
Willkommen bei der AIA in Prag!
Goethe-Institut Praha
Willkommen beim Goethe-Institut in Tschechien!