logo
deutsch
czech
IC PRAHA
Aktuální informace
Akce
Studium v Německu
Výzkum v Německu
Život v Německu
Naučit se německy
DAAD v ČR
Stipendia
Programy pro univerzity
Bývalí stipendisté
FAQ
Kontakt
Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

Přihlášení ke studiu v Německu

Podmínky přijetí ke studiu se mohou na jednotlivých vysokých školách lišit. Pokud tedy již víte, kde a co chcete studovat, kontaktujte co nejdříve příslušné studijní oddělení či vybraný studijní obor. Viz poslední téma na této stránce.


Obecné předpoklady ke studiu v Německu

Maturita
Neomezený přístup k absolvování celého studia na německé vysoké škole umožňuje maturita na českém gymnáziu složená po roce 1994. 

Omezený přístup k vysokoškolskému studiu v Německu představuje maturita složená na českém gymnáziu před rokem 1994, na střední odborné škole, obchodní akademii apod. Podmínkou přijetí ke studiu v Německu je pak minimálně jeden semestr studia na české vysoké škole. Absolvovat celé studium v Německu je ale následně možné jen v tom oboru, který student studoval na VŠ v České republice, a v oborech příbuzných. Alternativou k tomuto postupu je příprava na studium v Německu v rámci tzv. Studienkollegu. Bližší informace najdete na www.studienkollegs.de

K uznávání zahraničních vysvědčení obecně viz anabin.kmk.org.


Jazykové znalosti
Pokud jste si zvolili německojazyčný studijní program, budete k přihlášce muset přiložit doklad o splnění jedné z následujících zkoušek: 

Německá maturita na některé z německých škol v zahraničí nebo bilingvním gymnáziu
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH), Stufe II 
Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF), Stufe TDN 4 
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) des Goethe-Instituts
Kleines Sprachdiplom (KDS) des Goethe-Instituts
Großes Sprachdiplom (GDS) des Goethe-Instituts
Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD), Stufe II

Při podávání přihlášky někdy stačí doklad o složení ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung) nebo ekvivalentní certifikát. Úspěšné absolvování některé z výše uvedených zkoušek je pak třeba doložit až při zápisu ke studiu. Bližší informace k jednotlivým zkouškám najdete v rubrice Naučit se německy - Zkoušky. Jako další možný zdroj informací doporučujeme například stránky www.sprachnachweis.de

Pokud jste se rozhodli pro anglickojazyčný studijní program, budete muset pravděpodobně dokládat znalosti tohoto jazyka. U kombinovaných studijních programů to pak bývají znalosti obou jazyků. Přesné informace o požadovaných jazykových znalostech a akceptovaných certifikátech Vám podá studijní oddělení Vámi vybrané školy.

Výběr studijního oboru a vysoké školy

Přehled německých vysokých škol a existujících studijních oborů najdete například na stránkách www.studienwahl.de (v němčině a angličtině) či v databázi umístěné na internetových stránkách Konference rektorů www.hochschulkompass.de. Praktické vyhledávače studijních oborů nabízí na svých internetových stránkách také DAAD (v němčině i angličtině) - a to jak pro studijní programy bakalářské, navazující magisterské a nástavbové, tak i pro všechny typy studijních programů mezinárodních, kde výuka probíhá z větší části nebo zcela v angličtině. 

Zajímáte-li se o srovnání kvality studia na jednotlivých vysokých školách a chcete-li např. vědět, kde budou nejlépe nastaveny podmínky pro napsání Vaší závěrečné práce, prostudujte si tzv. žebříčky vysokých škol. Informace v němčině naleznete na stránkách www.das-ranking.de, podobné informace v angličtině pak hledejte pod odkazem www.university-ranking.de

 

Omezení počtu přijímaných studentů: numerus clausus

Na většině německých veřejných vysokých škol a univerzit neexistují přijímací zkoušky. U oborů, o které je větší zájem, a počet žadatelů o studium tedy nápadně překračuje počet nabízených studijních míst, existuje opatření, které omezuje přijetí ke studiu. Tím je tzv. numerus clausus, jehož základem je především minimální průměrná známka maturitního vysvědčení. Pokud má student stejný nebo lepší průměr známek na maturitním vysvědčení, může nastoupit do studia.
Pro většinu oborů na většině vysokých škol a univerzit platí numerus clausus, který stanoví sama vysoká škola. Na vysokých školách ve spolkové zemi Nordrhein-Westfalen a dále v oborech biologie, medicína, farmacie, psychologie a zubní lékařství jsou studijní místa přidělována nadací Hochschulstart.de (www.hochschulstart.de), která převzala úkoly organizace ZVS (Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen). 
V rámci EU platí rovné podmínky ke studiu pro všechny, to znamená, že numerus clausus se vztahuje i na studenty z České republiky. Známky na vysvědčení uchazečů z ČR, jež obvykle bývají lepší než známky udělované za stejné studijní výkony v Německu, se přepočítávají pomocí tzv. „bavorské formule“, která pak umožní objektivní srovnání.
Bližší informace sdělí zahraniční oddělení německé vysoké školy či univerzity (Akademisches Auslandsamt).
Součástí přijímacího řízení může být na některých vysokých školách též vstupní osobní pohovor s uchazeči.

Co je to UNI-ASSIST?

Dne 1. května 2004 zahájila svoji činnost organizace uni-assist, Arbeits- und Sevicestelle für Studienbewerbung internationaler Studienbewerber, e. V., která zajišťuje servis pro zahraniční studenty a zpracovává jejich přihlášky ke studiu. Žádosti jsou zde formálně kontrolovány, zda obsahují veškeré potřebné doklady a zda má student potřebnou kvalifikaci.
V současné době se projektu uni-assist účastní kolem stovky německých vysokých škol (kompletní seznam naleznete zde), jejich počet se ovšem neustále zvyšuje. Pokud se chcete přihlásit ke studiu na některé z vysokých škol zapojených do projektu, musíte svou přihlášku zaslat organizaci uni-assist (nikoli přímo na VŠ/univerzitu).
U organizace uni-assist si můžete současně podat několik přihlášek ke studiu na německých VŠ. Postačí pouze jedna sada ověřených a přeložených dokumentů. Tato služba je pro české studenty zpoplatněna částkou 30 eur za jednu přihlášku a 15 eur za každou další. Pokud je Vaše přiháška ke studiu formálně v pořádku, předá ji organizace uni-assist s osvědčením na adresu vysoké školy, pro niž jste se rozhodli.
Další informace naleznete na www.uni-assist.de.

Termíny pro odevzdání přihlášek

Přihláška ke studiu, které má být zahájeno v letním semestru, musí být většinou doručena na vybranou vysokou školu, příp. organizacím uni-assist či ZVS nejpozději do 15. ledna. Obvyklý termín uzávěrky pro odevzdání přihlášek na zimní semestr je 15. července. Některé vysoké školy si ovšem určují vlastní termíny, informujte se proto vždy přímo na vybrané VŠ, kde chcete studovat. Adresy zahraničních oddělení německých vysokých škol lze vyhledat prostřednictvím aplikace na stránkách DAAD zde

Na koho se mohu na německé vysoké škole obrátit?

 

Studijní oddělení pro zahraniční studenty Jestliže potřebujete jako (budoucí) zahraniční student navázat kontakt s německou vysokou školou, obraťte se na její zahraniční oddělení (Akademisches Auslandsamt /AAA/, International Office). Prostřednictvím e-mailu, dopisem či telefonicky informuje o podmínkách a průběhu přijímacího řízení či případných poplatcích za studium. Obecně platí, že právě zahraniční oddělení německých vysokých škol je pro studenty a vědce ze zahraničí nejdůležitějším pracovištěm, na které se můžete kdykoli obrátit s otázkami ohledně studia či výzkumu.
Adresy všech zahraničních oddělení německých vysokých škol naleznete zde:
vyhledávač zahraničních oddělení německých vysokých škol
 
Studentenwerk
Organizace Studentenwerk je jistou obdobou české Správy kolejí a menz s tím rozdílem, že v Německu se tyto organizace sdružují nad rámec jedné univerzity, a mají tedy širší kompetence.
Klíčová úloha, kterou Studentenwerk plní, je v zásadě stejná jako v ČR: zajištění ubytovacích kapacit a stravování pro studenty, avšak nabízí i bezplatné poradenství, sociální služby, servis pro handicapované studenty, zprostředkuje studentům brigády a připravuje kulturní programy. Mimo to úzce spolupracuje se zahraničním oddělení univerzity, což pro zahraniční studenty představuje pochopitelné plus. Kromě toho Studentenwerk nabízí zahraničním studentům i tzv. balíčky služeb („Servicepaket“), které zahrnují ubytování na koleji, stravování v menze či v cafetériích, slevu na jízdné, tutorské programy, kulturní akce a další atraktivní služby.
Více informací: www.studentenwerke.de
 
Zentrale Studienberatung
Centrální poradna pro otázky studia existuje na většině vysokých škol a zajišťuje poradenství jak pro uchazeče o studium, tak pro imatrikulované studenty. Informuje o průběhu přijímacího řízení, o imatrikulaci i o průběhu studia, kompetentně poradí při řešení konkrétních studijních problémů, napomůže s volbou předmětů odborného zaměření apod.

 

www.studieren-in.de
Impressum © DAAD
DAAD Links
Stipendia DAAD
databanka DAAD
Deutsche Botschaft Prag
Das Palais Lobkowitz - Prag, Kleinseite
AIA DZS Praha
Willkommen bei der AIA in Prag!
Goethe-Institut Praha
Willkommen beim Goethe-Institut in Tschechien!